График за работа на НТПП за м. септември 2018 г.

График за работата по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“ за м. септември 2018 г.

График за работа на НТПП за м. август 2018 г.

На вниманието на адвокатите, работещи по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Актуализиране на НРПП

Дневен ред на заседание на НБПП

График за работа на НТПП за м. юли 2018 г.

На вниманието на адвокатите, работещи по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

На вниманието на адвокатите, работещи по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. юни 2018 г.

На вниманието на адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. май 2018 г.

Актуализиране на НРПП

Актуализиране на НРПП

На вниманието на адвокатите, вписани в НРПП

На вниманието на адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. април 2018 г.

Заседание на НБПП

Съобщение за адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Списък на избраните адвокати за изпълнение на проект