Актуализиране на НРПП

Дневен ред на заседание на НБПП

График за работа на НТПП за м. юли 2018 г.

На вниманието на адвокатите, работещи по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

На вниманието на адвокатите, работещи по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. юни 2018 г.

На вниманието на адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. май 2018 г.

Актуализиране на НРПП

Актуализиране на НРПП

На вниманието на адвокатите, вписани в НРПП

На вниманието на адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. април 2018 г.

Заседание на НБПП

Съобщение за адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Списък на избраните адвокати за изпълнение на проект

График за работата на НТПП за месец март 2018 г.

Заседание на НБПП

Списък на допуснати до участие в конкурс в НБПП

График за работата на НТПП за месец февруари 2018 г.