Актуализиране на НРПП

Обява за конкурс

Заседание на НБПП

График за м. февруари 2019 г. за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. февруари 2019 г.

График за работа на НТПП за м. януари 2019 г.

График за м. януари 2019 г. за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Актуализиране на НРПП

Дневен ред на заседание на НБПП

График за м. декември за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Актуализиране на НРПП

График за работа на НТПП за м. декември 2018 г.

Честит празник на българската адвокатура!

Дневен ред на заседанието на НБПП

График за работата на НТПП за м. ноември 2018 г.

График за м. ноември за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ

График за работата по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“ за м. октомври 2018 г.

График за работа на НТПП за м. октомври 2018 г.

Заседание на НБПП