БЮДЖЕТ 2012

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕТО НА ОТЧЕТИ

РЕШЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НРПП

ПЛАЩАНИЯ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

РЕШЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ ВЪВ ВКС