ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НБПП

ПЛАЩАНИЯ

ЦЕЛИ ЗА 2012 Г.

ОТЧЕТ НА НБПП ЗА 2011 Г.

БЮДЖЕТ 2012

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕТО НА ОТЧЕТИ

РЕШЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НРПП

ПЛАЩАНИЯ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

РЕШЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ ВЪВ ВКС