СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧИТАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ

СЪОБЩЕНИЕ

ПЛАЩАНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЛАЩАНИЯТА

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

СПЕШНО СЪОБЩЕНИЕ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

НБПП обявява конкурс за позициите координатор и технически сътрудник по проект, финансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНИЯ

РЕШЕНИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА АДВОКАТИ ОТ НРПП

ПЛАЩАНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИ

ПЛАЩАНИЯ

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НБПП

ПЛАЩАНИЯ

ЦЕЛИ ЗА 2012 Г.