СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЛАЩАНИЯТА

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

СПЕШНО СЪОБЩЕНИЕ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

НБПП обявява конкурс за позициите координатор и технически сътрудник по проект, финансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНИЯ

РЕШЕНИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА АДВОКАТИ ОТ НРПП

ПЛАЩАНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИ

ПЛАЩАНИЯ

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НБПП

ПЛАЩАНИЯ

ЦЕЛИ ЗА 2012 Г.

ОТЧЕТ НА НБПП ЗА 2011 Г.

БЮДЖЕТ 2012

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕТО НА ОТЧЕТИ