Актуализиране на националния регистър за Правна помощ

Важно съобщение

Обява - конкурс за избор на адвокати от САК

Обява - конкурс за избор на адвокати - Видин и Сливен

Работна визита в Норвегия

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ № 4 НА НБПП

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ № 4 И КОНКУРСИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ И АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПАК

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ № 4 НА НБПП

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО НОРВЕЖКИЯ ПРОЕКТ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ НА НБПП ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРАВНА ПОМОЩ

УКАЗАНИЯ НА НБПП

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ НА НБПП ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

ВАЖНО

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧИТАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ