НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРАВНА ПОМОЩ

УКАЗАНИЯ НА НБПП

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ НА НБПП ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

ВАЖНО

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧИТАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ

СЪОБЩЕНИЕ

ПЛАЩАНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЛАЩАНИЯТА

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

СПЕШНО СЪОБЩЕНИЕ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

НБПП обявява конкурс за позициите координатор и технически сътрудник по проект, финансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНИЯ

РЕШЕНИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА АДВОКАТИ ОТ НРПП

ПЛАЩАНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИ

ПЛАЩАНИЯ

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ