СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО НОРВЕЖКИЯ ПРОЕКТ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ НА НБПП ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРАВНА ПОМОЩ

УКАЗАНИЯ НА НБПП

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ НА НБПП ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

ВАЖНО

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧИТАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ

СЪОБЩЕНИЕ

ПЛАЩАНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЛАЩАНИЯТА

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

СПЕШНО СЪОБЩЕНИЕ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

НБПП обявява конкурс за позициите координатор и технически сътрудник по проект, финансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНИЯ

РЕШЕНИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА АДВОКАТИ ОТ НРПП

ПЛАЩАНИЯ