ГРАФИК ЗА РАБОТА С НТПП ЗА М. ДЕКЕМВРИ

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ГРАФИК ЗА РАБОТА С НТПП ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ОТКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Резултати от проведения конкурс за нуждите на Центъра за правна помощ във Видин

Резултати от проведения конкурс за нуждите на Националния телефон за правна помощ

Актуализиране на националния регистър за Правна помощ

Важно съобщение

Обява - конкурс за избор на адвокати от САК

Обява - конкурс за избор на адвокати - Видин и Сливен

Работна визита в Норвегия

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ № 4 НА НБПП

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ № 4 И КОНКУРСИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ И АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПАК

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ № 4 НА НБПП

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО НОРВЕЖКИЯ ПРОЕКТ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ НА НБПП ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА