На вниманието на адвокатите, работещи на НТПП

Покана за участие в обучение

Актуализиране на НРПП - 17 юни 2014

График за работа на НТПП за м. юли 2014 г.

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "главен експерт"

Заседание на НБПП

График за работа на НТПП за м. юни

График за работа на НТПП за месец май 2014 г.

Заседание на Консултативния съвет по предефиниран проект № 4

Честит Ден на Конституцията и на българските юристи!

Актуализиране на НРПП

График за работа на НТПП за м. април 2014 г.

График за работа на НТПП за м. март 2014 г.

Актуализиране на НРПП

График за работа на НТПП за м. февруари 2014 г.

На вниманието на служебните защитници

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ

ГРАФИК ЗА РАБОТА С НТПП ЗА М. ЯНУАРИ 2014 Г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ