График за работа на НТПП

На вниманието на адвокатите, работещи на Горещата телефонна линия

Дневен ред

На вниманието на адвокатите от Адвокатска колегия - София, вписани в НРПП

График за работа на НТПП за м. октомври 2014 г

Актуализиране на НРПП - 25.09.2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, РАБОТЕЩИ НА НТПП

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, РАБОТЕЩИ НА НТПП!

Заседание на НБПП

Нов график за работа на НТПП за м. септември 2014 г.

Допълнение към графика за работа на НТПП за м. август 2014 г.

Важно съобщение за адвокатите, работещи на НТПП

График за работа на НТПП за м. август 2014 г.

На вниманието на Адвокатските съвети

На вниманието на адвокатите, работещи на НТПП

Покана за участие в обучение

Актуализиране на НРПП - 17 юни 2014

График за работа на НТПП за м. юли 2014 г.

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "главен експерт"

Заседание на НБПП