График за работата на НТПП за м. април 2019 г.

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП за м. март 2019 г.

Допуснати кандидати до конкурс

Актуализиране на НРПП

Обява за конкурс

Заседание на НБПП

График за м. февруари 2019 г. за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. февруари 2019 г.

График за работа на НТПП за м. януари 2019 г.

График за м. януари 2019 г. за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Актуализиране на НРПП

Дневен ред на заседание на НБПП

График за м. декември за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Актуализиране на НРПП

График за работа на НТПП за м. декември 2018 г.

Честит празник на българската адвокатура!

Дневен ред на заседанието на НБПП