График за работата на НТПП за м. юли 2019 г.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

График за работата на НТПП за м. юни 2019 г.

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП за м. май 2019 г.

Актуализиране на НРПП

График за работата на НТПП за м. април 2019 г.

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП за м. март 2019 г.

Допуснати кандидати до конкурс

Актуализиране на НРПП

Обява за конкурс

Заседание на НБПП

График за м. февруари 2019 г. за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“