На вниманието на адвокатите, работещи по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. юни 2018 г.

На вниманието на адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. май 2018 г.

Актуализиране на НРПП

Актуализиране на НРПП

На вниманието на адвокатите, вписани в НРПП

На вниманието на адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

График за работа на НТПП за м. април 2018 г.

Заседание на НБПП

Съобщение за адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Списък на избраните адвокати за изпълнение на проект

График за работата на НТПП за месец март 2018 г.

Заседание на НБПП

Списък на допуснати до участие в конкурс в НБПП

График за работата на НТПП за месец февруари 2018 г.

Обява за конкурс за адвокати за работа по проект

Обява за конкурс

График за работата на НТПП за месец януари 2018 г.

Актуализиране на Националният регистър за правна помощ