Съобщение!

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Актуализиране на НРПП - 06.11.2014 г.

На вниманието на адвокатите, работещи на ГТЛ

Заседание на НБПП

График за работа на НТПП

На вниманието на адвокатите, работещи на Горещата телефонна линия

Дневен ред

На вниманието на адвокатите от Адвокатска колегия - София, вписани в НРПП

График за работа на НТПП за м. октомври 2014 г

Актуализиране на НРПП - 25.09.2014 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, РАБОТЕЩИ НА НТПП

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, РАБОТЕЩИ НА НТПП!

Заседание на НБПП

Нов график за работа на НТПП за м. септември 2014 г.

Допълнение към графика за работа на НТПП за м. август 2014 г.

Важно съобщение за адвокатите, работещи на НТПП

График за работа на НТПП за м. август 2014 г.

На вниманието на Адвокатските съвети