Заседание на НБПП

На свое редовно заседание, проведено на 4 март 2015 г. Министерски съвет взе следното решение:

Актуализиране на НРПП - 19.02.2015 г.

График за работата на НТПП за м. март 2015 г.

Заседание на НБПП

График за работа на НТПП м. февруари 2015 г.

ВАЖНО!!!!

График за работа на НТПП м. януари 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ - КОНКУРС ЗА ЮРИСКОНСУЛТ

График за работа на НТПП за м. декември 2014 г.

Съобщение!

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Актуализиране на НРПП - 06.11.2014 г.

На вниманието на адвокатите, работещи на ГТЛ

Заседание на НБПП

График за работа на НТПП

На вниманието на адвокатите, работещи на Горещата телефонна линия

Дневен ред

На вниманието на адвокатите от Адвокатска колегия - София, вписани в НРПП