НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, РАБОТЕЩИ НА НТПП!

Заседание на НБПП

Нов график за работа на НТПП за м. септември 2014 г.

Допълнение към графика за работа на НТПП за м. август 2014 г.

Важно съобщение за адвокатите, работещи на НТПП

График за работа на НТПП за м. август 2014 г.

На вниманието на Адвокатските съвети

На вниманието на адвокатите, работещи на НТПП

Покана за участие в обучение

Актуализиране на НРПП - 17 юни 2014

График за работа на НТПП за м. юли 2014 г.

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "главен експерт"

Заседание на НБПП

График за работа на НТПП за м. юни

График за работа на НТПП за месец май 2014 г.

Заседание на Консултативния съвет по предефиниран проект № 4

Честит Ден на Конституцията и на българските юристи!

Актуализиране на НРПП

График за работа на НТПП за м. април 2014 г.

График за работа на НТПП за м. март 2014 г.