График за работа на НТПП за м. април 2014 г.

График за работа на НТПП за м. март 2014 г.

Актуализиране на НРПП

График за работа на НТПП за м. февруари 2014 г.

На вниманието на служебните защитници

Актуализиране на Националния регистър за правна помощ

ГРАФИК ЗА РАБОТА С НТПП ЗА М. ЯНУАРИ 2014 Г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ГРАФИК ЗА РАБОТА С НТПП ЗА М. ДЕКЕМВРИ

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

ГРАФИК ЗА РАБОТА С НТПП ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ОТКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Резултати от проведения конкурс за нуждите на Центъра за правна помощ във Видин

Резултати от проведения конкурс за нуждите на Националния телефон за правна помощ

Актуализиране на националния регистър за Правна помощ

Важно съобщение

Обява - конкурс за избор на адвокати от САК

Обява - конкурс за избор на адвокати - Видин и Сливен

Работна визита в Норвегия