Съобщение за адвокатите работещи на НТПП

График за работата на НТПП - месец август 2015 г.

График за работата на НТПП - месец юли 2015 г.

Актуализиране на НРПП - 1 юни 2015 г.

График за работата на НТПП - месец юни 2015 г.

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП м. май 2015 г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

График за работата на НТПП за м. април 2015 г.

Актуализиране на НРПП- 26.03.2015 г.

Заседание на НБПП

На свое редовно заседание, проведено на 4 март 2015 г. Министерски съвет взе следното решение:

Актуализиране на НРПП - 19.02.2015 г.

График за работата на НТПП за м. март 2015 г.

Заседание на НБПП

График за работа на НТПП м. февруари 2015 г.

ВАЖНО!!!!

График за работа на НТПП м. януари 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ - КОНКУРС ЗА ЮРИСКОНСУЛТ

График за работа на НТПП за м. декември 2014 г.