Актуализация на Националния регистър на правна помощ

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП - месец юни 2016 г.

График за работата на НТПП - месец май 2016 г.

Честит ден на Конституцията и на българските юристи!

Актуализация на НРПП

График за работата на НТПП - април 2016 г.

Нов образец на становище!

Заседание на НБПП

Актуализация на НРПП

НОВ ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧЕТ!

График за работата на НТПП - месец март 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

График за работата на НТПП през месец февруари 2016 г.

Актуализация на Националния регистър за правна помощ

График за работата на НТПП - месец януари 2016 г.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЮРИСКОНСУЛТ

Изменение на Наредбата за заплащане на правната помощ

Заседание на НБПП