Заседание на НБПП

График за работата на НТПП - март 2017 г.

Актуализация на Националният регистър за правна помощ

График за работата на НТПП - месец февруари 2017 г.

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП - месец януари 2017 г.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Актуализация на Националния регистър за правна помощ

Списък на класираните адвокати за работа на НТПП за 2017 година

Провеждане на регулярна среща на председатели на АС и ръководството на НБПП

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП - месец декември 2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ - КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА АДВОКАТ ЗА НУЖДИТЕ НА НТПП

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА АДВОКАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НТПП

График за работата на НТПП - месец ноември 2016 г.

Актуализация на Националния регистър за правна помощ

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП - месец октомври 2016 г.