Новина за вписаните в НРПП адвокати

НОВИНА ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

Актуализация на Националният регистър за правна помощ

График за работата на НТПП - октомври 2017

Заседание на Национално бюро за правна помощ

Откриване на проект "Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ"

График за работата на НТПП - месец септември 2017 г.

Списък на допуснатите/недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в дирекция "Административно-финансова"

Конкурс за незаета длъжност в НБПП

График за работата на НТПП - август 2017 г.

Оперативна програма "Добро управление"

График за работата на НТПП - месец юли 2017 г.

Актуализация на Националният регистър за правна помощ

График за работата на НТПП - юни 2017 г.

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП - месец май 2017 г.

Конкурс за длъжността юрисконсулт

График за работата на НТПП - месец април 2017 г.

Актуализация на Националният регистър за правна помощ