ОТНОСНО ПРОМЯНА В РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА ПЪРВИЧНА ПРАВНА ПОМОЩ

График за работата на НТПП за м. януари 2020 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Информация за адвокатските съвети и служебните адвокати

КОНКУРС ЗА АДВОКАТИ

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП за м. ноември 2019 г.

Информация за адвокатските съвети и служебните адвокати

График за работата на НТПП за м. октомври 2019 г.

Заседание на НБПП

График за работата на НТПП за м. септември 2019 г.