Актуализиране на НРПП

Протокол № 2 от заседание на НБПП от 28 март 2014 г. във връзка с актуализирането на Националния регистър за правна помощ.