График за работа на НТПП за м. април 2014 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви графика за работа на Националния телефон за правна помощ за месец април 2014г.

Заявления за свободни дни за дежурства за месец май следва да подавате до 24 април 2014 г.

Вилма Василева
Ръководител Гореща телефонна линия

НБПП