График за работа на НТПП за м. март 2014 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви графика за работа на Националния телефон за правна помощ за месец март 2014 г.

Заявления за свободни дни за дежурства за месец април следва да подавате до 21 март 2014 г.

Вилма Василева
Ръководител Гореща телефонна линия

НБПП