Актуализиране на НРПП

Решение за заличаване на служебен адвокат от Националния регистър за правна помощ, взето на заседание на НБПП от 17 януари 2014 г.

НБПП