На вниманието на служебните защитници

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че във връзка с организацията по изпълнение на решенията за правна помощ на председателя на НБПП, постановени по реда на Регламент /ЕО/ № 4/2009 г. на Съвета, на заседанието на Бюрото от 17 януари бяха приети Указания и Организационни мерки.

Документите можете да намерите в Секция "Документи и указания".

НБПП