Актуализиране на Националния регистър за правна помощ

Решения за актуализиране на Националния регистър за правна помощ, взети на заседание на Бюрото от 17 януари 2014 г.:

Протокол №1