График за работата на НТПП за м. януари 2020 г.

График за работата на НТПП за м. януари 2020 г.

 

Заявки за свободни дати за дежурства за м. февруари 2020 г. ще се приемат до 27 януари вкл.