СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕФОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Списък на класираните кандидати за нуждите на НТПП

 

Заявките за графика за месец януари 2020 г. се подават в срок до 19.12.2019 г. включително.