КОНКУРС ЗА АДВОКАТИ

Национално бюро за правна помощ обявява конкурс за избор на 40 адвокати за нуждите на Националния телефон за правна помощ.

Обявление

Заявление