Заседание на НБПП

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 07.11.2019 г