График за работата на НТПП за м. ноември 2019 г.

График за работата на НТПП за м. ноември 2019 г.

Заявки за свободни дати за дежурства за м. декември 2019 г. ще се приемат до 25 ноември вкл.