График за работата на НТПП за м. октомври 2019 г.

График за работата на НТПП за м. октомври 2019 г.

Заявки за свободни дати за дежурства за м. ноември 2019 г. ще се приемат до 25 октомври вкл.