Заседание на НБПП

Дневен ред на заседанието на НБПП, което ще се проведе на 27.09.2019 г.