График за работата на НТПП за м. септември 2019 г.

График за работата на НТПП за м. септември 2019 г.

Заявки за свободни дати за дежурства за м. октомври 2019 г. ще се приемат до 25 септември вкл.