ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

Национално бюро за правна помощ обявява конкурс за заемане на длъжността Старши юрисконсулт – 1 щатна бройка в дирекция „Правна помощ“.

Краен срок за подаване на документите: 24.06.2019 г. , 16:00 ч.

Обявление

Заявление

Декларация