График за работата на НТПП за м. юни 2019 г.

График за работа на НТПП за м. юни 2019 г.

Заявки за свободни дати за дежурства за м. юли ще се приемат до 25 юни вкл.