График за работата на НТПП за м. май 2019 г.

График за работа на НТПП за м. май 2019 г.

Заявки за свободни дати за дежурства за м. юни ще се приемат до 27 май вкл.