График за работата на НТПП за м. април 2019 г.

Уважаеми колеги, 

Представяме ви графика за работа на НТПП за м. април 2019 г.

Заявки за свободни дати за дежурства за м. май ще се приемат до 23 април - вторник, вкл.

НБПП