Допуснати кандидати до конкурс

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция "Правна помощ" в Национално бюро за правна помощ.