Обява за конкурс

Национално бюро за правна помощ обявява конкурс за заемане на длъжността "младши експерт" – 1 щатна бройка в Дирекция „Правна помощ“.

Краен срок за подаване на документите: 15.02.2019 г., 16:00 ч.

Обявление

Заявление

Декларация