График за м. февруари 2019 г. за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви графика за работа по проекта за бежанците за м. февруари 2019 г.

Заявки за м. март ще се приемат до 22 февруари вкл.

НБПП