График за работа на НТПП за м. януари 2019 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви графика за работа на НТПП за м. януари 2019 г.

Заявки за свободни дни за дежурства за м. февруари ще се приемат до 25.01.2019 г. вкл.

НБПП