График за м. януари 2019 г. за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Уважаеми колеги,

Представяме Ви графика за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“ за м. януари 2019 г. 

 

НБПП