График за м. декември за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Уважаеми колеги,

Предлагаме на вниманието Ви графика за работа по проекта за бежанците за м. декември.

Заявки за дежурства за м. януари 2019 г. ще се приемат до 19 декември вкл.

НБПП