График за работа на НТПП за м. декември 2018 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви графика за работа на НТПП за м. декември 2018 г.

Заявления за свободни дати за м. януари 2019 г. ще се приемат до 19 декември вкл.

 

НБПП