График за м. ноември за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви графика за работа по проекта за бежанците за м. ноември. 

Заявки за дежурства за м. декември ще се приемат до 26 ноември /понеделник/ вкл.

 

НБПП