Актуализиране на Националния регистър за правна помощ

Решения, взети на заседание на НБПП от 27.09.18 г., относно вписани и отписани адвокати от НРПП.

НБПП