График за работата по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“ за м. септември 2018 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви графика за м. септември 2018 г. за работа по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“.

Заявки на дежурства за м. октомври ще се приемат до 25 септември вкл.

НБПП