На вниманието на адвокатите, работещи по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието ви графика за работа по проекта за м. август 2018 г.

Заявки за дежурства за м. септември ще се приемат до 23 август 2018 г.

НБПП