Актуализиране на НРПП

Решения за заличаване на адвокати от Националния регистър за правна помощ, взети на заседание на НБПП от 13 юли 2018 г.