На вниманието на адвокатите, работещи по Споразумение по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Уважаеми колеги,

Представяме ви графика за работа за м. юни 2018 г.

Заявките за седмични дежурства за м. юли 2018 г. ще се приемат до 27 юни вкл.

НБПП