График за работа на НТПП за м. юни 2018 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието ви графика за работа на НТПП за м. юни 2018 г.

Моля да представяте заявления за свободни дни за м. юли в срок до 22 юни вкл.

НБПП