На вниманието на адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви графика за работа за м. май 2018 г.

Заявките за седмичните дежурства за м. юни ще се приемат до 28.05.2018 г.

НБПП