График за работа на НТПП за м. май 2018 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви графика за работа на Националния телефон за правна помощ за м. май 2018 г.

Заявленията за свободни дни за дежурства за м. юни ще се приемат до 25 май вкл.

НБПП