На вниманието на адвокатите, вписани в НРПП

Уважаеми колеги,

Националното бюро за правна помощ, съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“, организира обучение на адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ, по проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Графикът на обученията, които ще се проведат, можете да видите ТУК.

НБПП