На вниманието на адвокатите, избрани за работа по проект „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви графика за работа за м. април 2018 г.

Изготвеният график е седмичен. В тази връзка моля да си посочите по имейл свободна седмица за дежурство за м. май 2018 г.

Пожелаваме Ви светли Великденски празници!

НБПП